Integritetsskyddspolicy

Uppdaterat 3 mars 2022

Knifeo AB, org.nr 559004-3849, Åsklostervägen 53, 432 96 Åskloster, behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Syftet med denna information är att informera dig som kund om vilka personuppgifter som samlas in på vår webbplats (knifeo.com) och hur personuppgifterna används.

Med benämningarna ”vi, oss, våra, vårt och Knifeo” nedan avses Knifeo AB.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, alternativt som samlas in genom cookies och pixeltaggar på Webbplatsen, i syfte av att administrera dina beställningar och fullgöra våra avtalsåtaganden gentemot dig som kund samt för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning. Behandling av uppgifter kan också ske för att besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, förbättra din användarupplevelse, förhindra bedrägerier samt anpassa direktmarknadsföring till de kunder som begärt att få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

Samtycke

Observera att vissa personuppgifter behandlas med stöd av samtycke, till exempel vid marknadsföring (inbegripet nyhetsbrev och kommunikation). Genom att anmäla dig till nyhetsbrev godkänner du sådan behandling av dina personuppgifter. Se nedan om hur dina personuppgifter kommer att behandlas i nu aktuella sammanhang.

Personuppgifter som behandlas

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får om dig från annan.

Personuppgifter som du lämnar till oss
När du genomför ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev och registrerar användarkonto på vår sajt eller våra sociala medier kommer du att lämna personuppgifter till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
Vi samlar också in information om din användning av våra webbsidor via cookies. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här. Sådan information kan vara IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, webbläsarinställningar, sessionstid, din aktivitet på våra sidor och sociala närverk, betalningsinformation och demografiska uppgifter som kön, ålder och geografisk plats.

Personuppgifter om dig som vi får från annan
I vissa fall kan även information samlas in från tredje part, bland annat i samband med kvalitetssäkring av personuppgifter eller när du tar i anspråk dina rättigheter som konsument mot tredje part.

Hur vi använder dina personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig används för administration av kundförhållande, för marknadsföring och för statistik.

Administration av kundförhållande
Personuppgifter behandlas med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, köphistorik och betalningsinformation. Samma information används för hantering av reklamation, returer och andra kundserviceärenden samt för bokföringsändamål. Vi kommer att behandla ditt personnummer för det fall du väljer att använda detta för köp mot faktura eller för att hämta dina adressuppgifter i kassan.

För marknadsföring
Vi behandlar namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din aktivitet på våra sidor, din köphistorik, ordernummer, data som samlats in från cookies och uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden, frågor om recensioner samt påminnelser om varor som är kvar i din varukorg till dig via e-post. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera kryssrutor på vår sajt.

För statistik
För att analysera och utveckla vår verksamhet samlar vi in data från ditt köp och cookies på vår hemsida för att göra statistiska sammanställningar och analyser.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi förmedlar eller säljer normalt sett aldrig information vidare till tredje part, med undantag för vår betalningsförmedlare som hanterar betalningsöverföringar. Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut data till myndigheter. Vi kan också ge information om våra mellanhavanden med dig till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande byråer.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

  • i händelse av att vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, i vilket fall kan vi avslöja dina personuppgifter till en potentiell köpare och rådgivare, eller
  • i de fall vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra köpevillkor.

Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Hur vi lagrar dina personuppgifter

Vi arbetar för att hålla alla personuppgifter som vi samlar in och behandlar på ett säkert sätt. Därför har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder.

Personuppgifter kommer att lagras så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in. Det innebär att insamlade personuppgifter för marknadsföringsändamål raderas om uppsägning av nyhetsbrev sker eller om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter med anledning av lagda beställningar eller avtal som du ingått med oss kommer att raderas när avtalet har fullgjorts och när alla skyldigheter hänförliga till avtalet har uppfyllts. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra rättsliga förpliktelser kommer att raderas så snart som de rättsliga förpliktelserna har fullgjorts.

Vi använder oss av SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till Webbplatsen. Detta visas i fältet för webbadressen med ett lås. Genom att klicka på det låset kan du få mer information om detta, hur det fungerar samt se en fullständig lista över alla cookies på Webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare.

Endast behörig personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till dina personuppgifter. Personalen har instruerats om de åtgärder de ska vidta för att behandla personuppgifter på ett säkert sätt. Vid eventuella personuppgiftsincidenter kommer vi att rapportera dessa till Datainspektionen inom 72 timmar, samt informera de berörda när så krävs enligt tillämplig lag.

Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse eller borttagning av personuppgift görs på Knifeo kundmail [email protected]. Skriv ”GDPR” i ämnesraden på mailet.

Om du vill avsäga dig våra reklamutskick kan du använda avregistreringslänken i de meddelanden som du har mottagit.

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn, eventuellt kundnummer och personnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver. Begäran sänds till:

Knifeo AB
GDPR
Åsklostervägen 53
432 96 Åskloster

Observera att vi inte kan behandla begäran om registerutdrag via telefon - du måste följa processen ovan. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Knifeo.

Ändringar i vår integritetsskyddspolicy

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.